Felhasználási feltételek

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

MAGYAR VITORLÁS AKADÉMIA NKFT.
Székhelye:8230 Balatonfüred, Zákonyi Ferenc utca 8.

 

Cégjegyzék száma:19-09-518222
Nyilvántartó szervezet:Veszprémi Törvényszék Cégbírósága
Adószáma:25456099-2-19
Képviseletében:Holczhauser András ügyvezető
Telefonszáma:+36 1 460 6925
E-mail címe:info@vitorlazzitthon.hu
Weboldal:www.vitorlazzitthon.hu
Levelezési címe:1146 Budapest, Istvánmezei út 1-3.

Preambulum

 

A Magyar Vitorlás Akadémia Nkft., mint Szolgáltató (a továbbiakban: Szolgáltató) egy vitorlázó közösséget üzemeltet, amely lehetővé teszi az igénybe vevő vitorlázók, a www.vitorlázzitthon.hu (a továbbiakban: „Honlap”) oldalon regisztrálók számára (a továbbiakban: „Felhasználó”), hogy a Partnervállalatoknál (továbbiakban: „Partnervállalat”) áruk illetve igénybe venni kívánt (kultúrális, és gasztronómiai, vagy egyéb) szolgáltatások révén előnyöket kapjanak és részt vegyenek a Vitorlázz Itthon – A Felfedezés Élménye Kedvezménykártya Programban (a továbbiakban: „Kedvezménykártya Program”).

A Partnervállalatokkal együttműködés keretében VITORLAZZITTHON.HU KÁRTYA ELFOGADÓHELYI SZERZŐDÉS kerül megkötésre.

 

1.      A Szolgáltatás tárgya, részvételi feltételek

Jelen Kedvezménykártya rendszerben csak az a Felhasználó vehet részt, aki regisztrált a Honlapon, és ezáltal a Magyar Vitorlás Szövetség Pártoló tagjává vált, vagy már tagsági jogviszonnyal rendelkezik a Magyar Vitorlás Szövetségnél, vagy annak Sportszövetség, vagy Sportegyesület tagjánál és mint versenyző versenyengedéllyel rendelkezik, vagy mint Akkreditált Újságíróként szerepel a Magyar Vitorlás Szövetség nyilvántartásában.

Kiskorú gyermekek részére jelen Kedvezménykártya rendszer csak szülő kifejezett hozzájárulása esetében vehető igénybe.

A Honlapon feltüntetésre kerülnek a Felhasználó által igénybe vehető szolgáltatással vagy termékkel kapcsolatos kedvezmények, melyekkel kapcsolatos leírást az adott termék, vagy szolgáltatás adatlapjánál található. A Felhasználó a regisztrációt követően veheti igénybe a kedvezményeket.

A Szolgáltató kijelenti, hogy a termékekkel, szolgáltatásokkal kapcsolatos pontos leírást a Partnervállalatok egyedi szolgáltatásának részletezésénél vagy a termék leírásában találhatóak, azért a Felhasználó köteles a termékre vonatkozó kedvezmény kiválasztásakor elolvasni az ahhoz kapcsolódó pontos leírást és feltételeket, illetve szolgáltatás igénybevételekor a szolgáltatás leírását elolvasni, mely a pontos információkat tartalmazza. A Szolgáltató a Honlapon található helytelen információért nem vállal felelősséget tekintettel arra, hogy azokat a Partnervállaltok biztosítják és nyújtják.

Szolgáltató szolgáltatását csak nagykorú, vagyis 18. életévüket betöltött személyek vehetik igénybe, akik kifejezetten elfogadják a jelen ÁSZF-ben, valamint az Adatkezelési Tájékoztatóban foglaltakat.

2.      Regisztráció, adatbeviteli hibák javítása

A Felhasználóknak regisztrálniuk kell a Honlapon, melynek során – amennyiben még nem tagjai a Magyar Vitorlás Szövetségnek vagy annak tagszervezetének- Pártoló taggá váljanak.  A regisztráció során a Felhasználó köteles a valóságnak megfelelő adatai megadására. A téves, vagy helytelen adat feltüntetésért Szolgáltató nem felelős, a Felhasználó a helytelen adatok megadásából fakadó teljes kárért felelős. A Szolgáltató jogosult a regisztrált Felhasználót törölni, amennyiben a Felhasználó megszegi a jelen ÁSZF-ben foglaltakat.

Felhasználó a regisztráció során felhasználó nevet és jelszót kap, melyeket köteles titokban tartani.

Felhasználó tudomásul veszi, hogy az általa tévesen megadott e-mail cím a visszaigazoló e-mail hiányát jelenti, mely esetben nem jön létre a felek között érvényes szerződés.

3.      Kedvezménykártya

Szolgáltató Kedvezménykártyát (fényképpel ellátott, QR kódos plasztik kártyát) biztosít a Felhasználóknak, hogy a Honlapon kedvezményeket vegyenek igénybe. A kedvezmények igénybevételéhez a Felhasználó köteles megadni a Kedvezmény kártya azonosító számát. Az azonosító szám megadásával jogosulttá válik a Felhasználó a kedvezményre.

A Kedvezménykártyával az alábbi kedvezményeket biztosítja a Szolgáltató:

 • különböző kategóriájú szálláshelyek kedvezményes igénybevétele
 • éttermi / vendéglátó szolgáltatók kedvezményeinek igénybevétele
 • helyi attrakciók, nevezetességek, aktív kikapcsolódást biztosító szolgáltatások kedvezményes látogatása
 • vitorlás hajók kedvezményes bérlése
 • vitorlázáshoz szükséges felszerelésekre nyújtott üzleti kedvezmény igénybevétele
 • kedvezményes kikötőhasználat / csatolt szolgáltatások
 • kedvezményes nyári vitorlás táborok
 • kedvezményes felnőtt / gyermek vitorlásoktatás
 • személyre szabott QR- kódrendszer

4. Szellemi tulajdonjogok

A Honlap egésze, szövegei, annak tartalmi elemei, megjelenése a Szolgáltató tulajdonát képezik.

5.Szavatosság és felelősség kizárás

Felhasználó tudomásul veszi, hogy a Szolgáltatások célja a Szolgáltató a Partnervállalatoktól összegyűjtött ajánlatok közzététele, mely ajánlatok pontosságáért, biztosításáért vagy annak elmaradásáért Szolgáltató nem szavatol.

Felhasználó tudomásul veszi, hogy az oldalon található ajánlatok csak és kizárólag a Felhasználó személyes céljaira használhatók, kereskedelmi célokra nem jogosult igénybe venni.

Felhasználó vállalja, hogy a Szolgáltatások igénybevétele során megismert ajánlatokkal, azok teljesülésével vagy teljesülésének elmaradásával összefüggésben, vagy az azokból fakadó következményekkel kapcsolatban nem érvényesít semmiféle követelést a Szolgáltatóval szemben.

6.Online Megrendelés/kedvezmények igénybevételének menete

A Felhasználó a kiválasztott és igénybe venni kívánt kedvezményes szolgáltatást kosárba helyezi, majd véglegesíti megrendelését. A Felhasználó a kiválasztott kedvezmények esetében megtekintheti a termék/szolgáltatás ismertetőjét. Szolgáltató tájékoztatja a Felhasználókat, hogy a megrendeléseknél szereplő képek illusztrációk. Felhasználó valamennyi megrendelési adatot megtekintheti összegezve, ellenőrizheti és nyugtázhatja a megrendelését. Szolgáltató e-mailben a megrendelés beérkezéséről beérkezési igazolást küld, ami megrendelés visszaigazolásnak, és az megrendelés Szolgáltató általi elfogadásának minősül. Ajánlatnak a Szolgáltató általi termékárak minősülnek. Ezzel megrendelése bekerül a folyamatunkba. A fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Kormányrendelet alapján az így létrejövő szerződés üzlethelyiségen kívül kötött, magyar nyelvű, írásba nem foglalt szerződésnek minősül. A megrendeléssel létrejött szerződés alapján a Felhasználónak termék kiszállítás esetében átvételi kötelezettsége keletkezik a kiszállítás során.

7.Fizetési feltételek

Felhasználónak a megrendelés véglegesítésével és elküldésével fizetési kötelezettsége keletkezik.

Szolgáltató által biztosított Kedvezménykártya igénybevételének díja egyszeri éves 8.000,- Ft összeg.  

Felhasználó a fizetést átutalással, vagy banki terminálon keresztül teljesítheti.

8. Vásárló Tájékoztatása az elállási/felmondási jogról

Az elállási/felmondási jog csak fogyasztókat illeti meg.

 
Elállási jog

A Felhasználót a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 20. § szerint megilleti az indokolás nélküli 14 napos elállás jog illeti meg.

Felhasználó jogosult az igénybe venni kívánt kedvezmények, megrendelt termékek vagy szolgáltatások igénybevételét mindenféle indoklás nélkül megtagadni. A Felhasználó elállása esetében mentesül a szolgáltatás árának megfizetése alól.

Felhasználó jogosult elállni a megrendelt termék kézhezvételét követő 14 naptári napon belül indoklás nélkül, amennyiben az átvett terméket az említett határidőn belül indokolás nélkül visszaadja. Ebben az esetben a Felhasználó köteles az elállási nyilatkozat megtételét követő 14 napon belül a megrendelt termékek saját költségén visszaküldeni Szolgáltató részére. Szolgáltató köteles a visszaadott termékek vételárát haladéktalanul, de legkésőbb az elállásról való tudomásszerzést követő 14 naptári napon belül visszafizetni, vagy csere lehetőséget biztosít a termék árak erejéig.

A Felhasználó felelős az elállás esetén a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használatból eredően bekövetkező értékcsökkenésért.

Felhasználó nem jogosult gyakorolni elállási jogát romlandó, vagy minőségét rövid ideig megőrző élelmiszerek esetén, továbbá lezárt csomagolású kép- és/vagy hangfelvételt, számítógépi szoftvert tartalmazó termékeknél, ha a csomagolást megbontotta,  olyan termékeknél, melyek az átadást követően a jellegüknél fogva elválaszthatatlanul vegyülnek más termékkel, valamint olyan zárt csomagolású termékeknél, amelyek természetüknél fogva (pl. higiéniai vagy egészségügyi okokból) a felbontást követően nem visszaadható termékek.

Felhasználó elállási jogát a jelen ÁSZF 1. számú melléklete szerinti Elállási/Felmondási nyilatkozattal gyakorolhatja.

Elállás alá eső termékek esetén azok vételárát a Szolgáltató az elállással egyidejűleg, de legkésőbb az elállási nyilatkozat kézhezvételét követő 14 napon belül visszatéríti.

Szolgáltató a visszatérítést jogosult visszatartani, amíg a Felhasználó a terméket vissza nem juttatja, és ezt nem igazolja Szolgáltató felé.

Felmondás joga

A Felhasználót a létrejött szerződés tekintetében felmondási jog illeti meg a szerződés létrejöttétől számított 14 napon belül. Felmondás esetében a szerződés a felmondás közlése napján megszűnik. Felmondás gyakorlása esetében haladéktalanul, de legkésőbb 14 napon belül Szolgáltató visszatéríti a Felhasználónak a még nem teljesített szolgáltatás ellenértékét.

Visszatérítés során az eredeti móddal megegyező fizetési módot alkalmazunk kivéve, ha Felhasználó más fizetési mód alkalmazásához járul hozzá. Felhasználót semmilyen egyéb költség nem terheli a visszatérítésből kifolyólag.

Ha Felhasználó elállási, vagy felmondási jogával élni kíván, elállási, vagy felmondási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni postai úton, vagy elektronikus úton küldött levél útján az alábbi címre: 

Postai cím: 1146 Budapest, Istvánmezei út 1-3.

E-mail: info@vitorlazzitthon.hu

9. Kellékszavatosság, termékszavatosság, jótállás

A szolgáltató nem vállal felelősséget arra, hogy a szolgáltatások igénybevétele vagy a Honlap használata révén valamely ajánlat ténylegesen és a közzétetteknek megfelelően elérhető.

Mivel a szolgáltató csupán közzéteszi az ajánlatokat a Honlapon, az ott megjelenített ajánlatokban szereplő termékekre, szolgáltatásokra vonatkozó termék- és kellékszavatosság, játállás a hirdető partnervállalat felelőssége.

 1. Szerződés időtartama

Jelen Szerződés felek között határozatlan időtartamra jön létre.

11.Adatvédelem

Az Adatvédelmi Tájékoztató a Honlapon érhető el az ÁSZF-el együtt.

12. ÁSZF módosítása

Szolgáltató jogosult jelen ÁSZF-et bármikor módosítani. Ez esetben a módosítás a Honlapon való közzététellel lép hatályba.

13. Panaszügyintézés

A Felhasználó a termékkel vagy a Szolgáltató tevékenységével kapcsolatos fogyasztói kifogásait a Szolgáltatónál, vagy az ÁSZF jelen pontjában feltüntetett testületnél terjesztheti elő.

A Szolgáltató a panaszt 31 napon belül válaszolja meg.

Panaszával a továbbiakban Budapesti Békéltető Testülethez fordulhat ajánlásért.

Címe: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99.

Telefonszáma: (1) 488-2131

Fax száma: (1) 488-2186

Elnök: Dr. Baranovszky György

E-mail cím: bekelteto.testulet@bkik.hu

 14. Vegyes Rendelkezések

Jelen szerződési feltételekre a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, A fogyasztó és vállalkozások közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet és Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (Eker. tv.), 2016/679 számú rendeletével (általános adatvédelmi rendelet, a továbbiakban: GDPR).

Jelen ÁSZF 2019. január 15. napjától hatályos.

 1. számú melléklet

Elállási/felmondási nyilatkozatminta

(csak a szerződéstől való elállás/felmondás esetében töltse ki és juttassa vissza)

 

MAGYAR VITORLÁS AKADÉMIA NKFT.
Székhelye:8230 Balatonfüred, Zákonyi Ferenc utca 8.

 

Cégjegyzék száma:19-09-518222
Nyilvántartó szervezet:Veszprémi Törvényszék Cégbírósága
Adószáma:25456099-2-19
Képviseletében:Holczhauser András ügyvezető
Telefonszáma:+36 1 460 6925
E-mail címe:info@vitorlazzitthon.hu

 

*kérjük a megfelelőt aláhúzni szíveskedjen

Alulírott/ak kijelentem/kijelentjük, hogy gyakorlom/gyakoroljuk elállási/felmondási jogomat/jogunkat az alábbi termék/ek adásvételére vagy az alábbi szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés tekintetében:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Szerződéskötés időpontja /átvétel időpontja: …………………………………………………………

A fogyasztó(k) neve: …………………………………………………………………………………

A fogyasztó(k) címe: …………………………………………………………………………………

A vételárat az alábbi bankszámlaszámra kérem visszautalni (abban az esetben töltse ki, ha szeretné, hogy a vételárat banki átutalással fizessük vissza):
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

A Felhasználó (k) aláírása: (kizárólag papíron tett nyilatkozat esetén)

…………………………………………………………………………………

Szolgáltató külön tájékoztatott az elállási, valamint felmondási jogomról az ÁSZF 8. pontjában foglalat szerint.

Ön jogosult 14 napon belül indokolás nélkül elállni a szerződéstől. Elállás esetében a szerződés a megkötésére visszamenőlegesen szűnik meg. Az elállás gyakorlására nyitva álló határidő a szerződés megkötését követő 14. napon jár le. Elállás gyakorlása esetében haladéktalanul, de legkésőbb 14 napon belül visszatérítjük Önnek a termék ellenértékét.

A teljesítés megkezdésétől Önt a megkötött szerződés tekintetében felmondási jog illeti meg a szerződés megkötésétől számított 14 napon belül. Felmondás esetében a szerződés a felmondás közlése napján megszűnik. Felmondás gyakorlása esetében haladéktalanul, de legkésőbb 14 napon belül visszatérítjük Önnek a termék vételárát.

Visszatérítés során az eredeti móddal megegyező fizetési módot alkalmazunk kivéve, ha Ön más fizetési mód alkalmazásához járul hozzá. Önt semmilyen egyéb költség nem terheli a visszatérítésből kifolyólag.

Ha Ön elállási, vagy felmondási jogával élni kíván, elállási, vagy felmondási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni postai úton, vagy elektronikus úton küldött levél útján a fenti címre.

Felhasználó(k) aláírása: ……………………………………………………………………………………………………………………

Kelt: Budapest, 2019. január hó 16 nap